Đánh giá post

Tờ khai bảo hiểm xã hội mẫu số 01 sử dụng khi nào?

Người chưa được cấp mã số bảo hiểm xã hội muốn tham gia, thay đổi thông tin BHXH, BHYT thì tờ khai bảo hiểm xã hội mẫu số 01 được sử dụng để:

  • Kê khai thông tin cá nhân hoặc thành viên hộ gia đình muốn tham gia BHXH, BHYT khi không có mã số BHXH.
  • Kê khai thông tin cá nhân của người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp khi người đó có yêu cầu điều chỉnh những thông tin này. Thông tin này bao gồm nhân thân, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, phương thức đóng bảo hiểm,….
Tờ khai bảo hiểm xã hội
Tờ khai bảo hiểm xã hội được sử dụng khi bạn có nhu cầu tham gia hoặc thay đổi thông tin BHXH, BHYT

Mẫu TK1-TS mới nhất 2022

Mẫu tờ khai bảo hiểm xã hội TK1-TS được ban hành kèm theo Quyết định 505/QĐ-BHXH, có hiệu lực từ ngày 01/05/2020. Cụ thể mẫu TK1-TS như sau:

3 cách điền mẫu tờ khai bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2023

Để lấy tờ khai bảo hiểm xã hội sau khi đã đăng ký xong, bạn có thể sử dụng ứng dụng VssID trên điện thoại hoặc truy cập vào website https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn. Dưới đây Việt Mỹ sẽ hướng dẫn chi tiết 3 cách lấy tờ khai BHXH đơn giản nhất:

Cách 1: Lấy tờ khai BHXH khi đăng ký tài khoản VssID

  • Cách này dùng cho người đang đăng ký tài khoản VssID trên website https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn
  • Điền thông tin đến bước cuối cùng nhập mã xác nhận thì hệ thống sẽ thông báo “Vui lòng đến cơ quan BHXH gần nhất hoặc Trung tâm dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng – BHXH Việt Nam với giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD/Hộ chiếu) để hoàn tất quá trình điều chỉnh thông tin. Tra cứu địa chỉ cơ quan Bảo hiểm xã hội gần nhất tại https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-co-quan-bao-hiem.aspx hoặc tra cứu trên ứng dụng VssID.”
  • Sau khi hiện thông báo này thì tờ khai sẽ tự động tải xuống, bạn chỉ cần chọn nơi lưu trữ trên máy tính và bấm “Save”.

Cách 2: Lấy tờ khai khi đã đăng ký xong tài khoản VssID

Cách này dành cho người đã đăng ký tài khoản VssID nhưng chưa tải được tờ khai hoặc lỡ xóa mất tờ khai. Bạn đăng nhập vào VssID trên trang web Dịch vụ công bảo hiểm xã hội → Nhấp vào phần thông tin tài khoản và sửa đổi bổ sung thông tin, lưu lại → Tờ khai sẽ tự động lưu.

Cách 3: Tải tờ khai qua ứng dụng VssID trên điện thoại

Nếu đã có tài khoản thì bạn chỉ cần đăng nhập vào ứng dụng → Kê khai đến bước cuối cùng thì chọn “Nhận tờ khai qua email”. Hệ thống sẽ gửi tờ khai BHXH qua mail mà bạn đăng ký. Bạn chưa có tài khoản thì thực hiện đăng ký tài khoản theo hướng dẫn của hệ thống, sau đó đăng nhập và làm như trên.

Cách ghi tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Mẫu tờ khai bảo hiểm xã hội có nhiều mục kê khai và để giúp bạn dễ dàng thực hiện hơn, Việt Mỹ sẽ hướng dẫn chi tiết cách ghi tờ khai theo mẫu TK1-TS theo thứ tự các mục như sau:

Mục I. Áp dụng với người tham gia chưa được cấp mã số BHXH

[01]. Họ và tên:

Ghi đầy đủ họ, chữ đệm và tên bằng chữ in hoa có dấu của người tham gia.

[02]. Giới tính:

Ghi giới tính như trong giấy khai sinh. Nếu là nam thì ghi từ “nam”, nữ thì ghi từ “nữ”.

[03]. Ngày tháng năm sinh:

Ghi đầy đủ ngày tháng năm sinh như trong giấy khai sinh hoặc CMND/CCCD/Hộ chiếu/

[04]. Quốc tịch:

Ghi như trong giấy khai sinh hoặc CMND/CCCD/Hộ chiếu.

[05]. Dân tộc:

Ghi như trong giấy khai sinh hoặc CMND/CCCD/Hộ chiếu.

[06]. Số CMND/CCCd/Hộ chiếu

[07]. Điện thoại:

Ghi số điện thoại liên hệ của người tham gia

[08]. Email:

Ghi địa chỉ email của người tham gia hoặc người có thể liên hệ với người tham gia

[09]. Nơi đăng ký Giấy khai sinh:

Ghi rõ tên xã (phường, thị trấn), huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh, thành phố đã đăng ký giấy khai sinh.

[10]. Họ tên cha hoặc mẹ, hoặc người giám hộ (áp dụng đối với trẻ em dưới 6 tuổi)

Ghi họ tên cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.

[11]. Địa chỉ nhận kết quả:

Ghi rõ địa chỉ nơi bạn muốn nhận kết quả, có thể là địa chỉ đang sinh sống hoặc nơi làm việc. Địa chỉ cần ghi đầy đủ gồm số nhà, đường phố, thôn xóm; xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh, thành phố.

[12]. Kê khai Phụ lục Thành viên hộ gia đình (phụ lục kèm theo)

Mục II. Áp dụng với người tham gia đã được cấp mã số BHXH

[13]. Mã số BHXH

Ghi mã số BHXH đã được cơ quan BHXH đã cấp. Trường hợp không xác định được mã số BHXH thì ghi số sổ BHXH hoặc số thẻ BHYT. Trường hợp xác định được mã số BHXH nhưng khác số sổ BHXH thì ghi mã số BHXH vào chỉ tiêu này và ghi bổ sung số sổ BHXH vào chỉ tiêu [14].

[14.1]. Họ và tên:

Ghi đầy đủ họ, chữ đệm và tên bằng chữ in hoa có dấu của người tham gia.

[14.2]. Giới tính:

Ghi giới tính như trong giấy khai sinh (Nam thì ghi từ “nam”, nữ thì ghi từ “nữ”).

[14.3]. Ngày, tháng, năm sinh:

Ghi đầy đủ ngày, tháng, năm sinh như trong giấy khai sinh hoặc CMND/CCCD/ Hộ chiếu

[14.4]. Nơi đăng ký khai sinh:

Ghi rõ tên xã (phường, thị trấn), huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh, thành phố đã đăng ký giấy khai sinh. Nếu chưa xác định được nơi đăng ký khai sinh thì ghi nguyên quán hoặc ghi địa chỉ hộ khẩu thường trú/tạm trú;

[14.5]. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ghi số CMND/CCCD/Hộ chiếu (bao gồm cả trẻ em dưới 6 tuổi được cấp số định danh cá nhân).

[15]. Mức tiền đóng

Ghi mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn.

[16]. Phương thức đóng

Ghi cụ thể phương thức đóng là 03 tháng hoặc 06 tháng hoặc 12 tháng …

Lưu ý: Mục 15 và 16 chỉ áp dụng với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

[17]. Nơi đăng ký KCB ban đầu

Ghi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu (danh sách đăng ký nơi KCB ban đầu được cơ quan BHXH thông báo hằng năm gửi cho cho đơn vị, UBND xã, đại lý thu).

[18]. Nội dung thay đổi, yêu cầu khác. Ví dụ như cấp lại sổ BHXH, thay đổi địa chỉ nhận kết quả,…

[19]. Hồ sơ kèm theo

– Đối với người điều chỉnh thông tin, ghi các loại giấy tờ chứng minh.

– Đối với người tham gia được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn, ghi các loại giấy tờ chứng minh.

Phần phụ lục thành viên hộ gia đình 

– Thông tin chung:

+ Họ và tên chủ hộ;

+ Số sổ hộ khẩu (hoặc số sổ tạm trú);

+ Số điện thoại liên hệ (nếu có);

+ Địa chỉ ghi trên sổ hộ khẩu/sổ tạm trú. Trường hợp hộ gia đình chỉ có giấy tạm trú thì ghi “giấy tạm trú” vào cột ghi chú.

– Thông tin thành viên hộ gia đình:

+ Cột A – Ghi số thứ tự từ 1 đến hết các thành viên trong hộ gia đình.

+ Cột B – Ghi đầy đủ họ và tên của từng người trong hộ gia đình.

+ Cột 1 – Ghi mã số BHXH đối với từng thành viên.

+ Cột 2 – Ghi ngày, tháng, năm sinh như trong giấy khai sinh CMND/CCCD/Hộ chiếu.

+ Cột 3 – Ghi giới tính của các thành viên trong hộ.

+ Cột 4 – Ghi quốc tịch của từng thành viên theo giấy khai sinh hoặc CMND/CCCD/Hộ chiếu.

+ Cột 5 – Ghi dân tộc của từng thành viên theo giấy khai sinh hoặc CMND/CCCD/Hộ chiếu.

+ Cột 6 – Ghi rõ tên xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh, thành phố đã cấp giấy khai sinh.

+ Cột 7 – Mối quan hệ với chủ hộ (vợ, chồng, con, cháu…).

+ Cột 8 – Số CMND/Hộ chiếu/CCCD của từng thành viên

+ Cột 9 – Ghi những nội dung cần ghi chú, ví dụ như số điện thoại của thành viên trong hộ,…

Người kê khai điền đầy đủ thông tin, ký tên và nộp đến cơ quan BHXH.

Trên đây là cách điền mẫu tờ khai bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2023 theo mẫu TK1-TS ban hành kèm theo Quyết định 505/QĐ-BHXH, đồng thời là hướng dẫn chi tiết cách điền thông tin và tải tờ khai để lưu trữ hoặc in ấn. Trong quá trình thực hiện, nếu bạn còn vướng mắc nào khác, hãy gọi ngay hotline để được Hoàng Châu tư vấn, hướng dẫn cụ thể hơn.

dichvuthanhlapcongtytrongoi.com

Chat zalo
Hotline
Mục Lục