5/5 - (9 bình chọn)

Vấn đề tăng ca của người lao động luôn là vấn đề được quan tâm nhiều nhất trong suốt thời gian qua. Chúng ta bắt gặp rất nhiều loại hình tăng ca, và có rất nhiều công thức để tính tiền lương tăng ca. Tuy nhiên, trong phạm trù bài viết này Hoàng Châu sẽ hướng dẫn bạn cách tính lương ca đêm 12 tiếng, mời quý độc giả tham khảo qua bài viết.

Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

  1. a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
  2. b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
  3. c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

Theo đó, tiền lương của bạn được tính như sau:

4 giờ từ 18h00 – 22h00 = 100% x tiền lương/1h x 4h

4 giờ từ 22h00 – 02h00 = 130% x tiền lương/1h x 4h

4 giờ từ 02h00 – 06h00 = 150% x tiền lương/1h x 4h + 30% x tiền lương/1h x 4h + 20% x tiền lương/1h x 4h = 200% x tiền lương/1h x 4h

Cách tính lương ca đêm 12 tiếng như thế nào?

Theo quy định tại điều 105 bộ luật lao động, thời gian làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần. Nếu làm quá với thời gian quy định sẽ được tính vào thời gian làm thêm.

Vậy, cách tính lương ca đêm 12 tiếng như thế nào:

  • 4 giờ từ 18h00 – 22h00 = 100% x tiền lương/1h x 4h
  • 4 giờ từ 22h00 – 02h00 = 130% x tiền lương/1h x 4h
  • 4 giờ từ 02h00 – 06h00 = 150% x tiền lương/1h x 4h + 30% x tiền lương/1h x 4h + 20% x tiền lương/1h x 4h = 200% x tiền lương/1h x 4h

Bạn đang đọc bài viết cách tính lương ca đêm 12 tiếng do nhóm tác giả của luật Hoàng Châu biên soạn. Cảm ơn bạn đã ghé thăm website của chúng tôi.

dichvuthanhlapcongtytrongoi.com

Chat zalo
Hotline
Mục Lục