5/5 - (3 bình chọn)

Bạn đang có mảnh đất ruộng hay đất núi đang không dùng đến và bạn muốn chuyển mục đích sử dụng của nó sang đất ở nhưng bạn không biết làm sao để chuyển đổi. Trong bài viết này Tôi Luật sư Nguyễn Minh Hải với kinh nghiệm hơn 10 năm trong nghề sẽ hướng dẫn và chia sẻ đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất 2023 cho quý bạn đọc cùng tham khảo nhé!

Trước hết, chúng ta cùng tìm hiểu khi chuyển mục đích sử dụng đất cần chuẩn bị những hồ sơ, tài liệu như nào?

Để có thể chuyển được mục đích sử dụng đất các bạn phải trải qua 2 bước, cụ thể như sau:

Bước 1: Làm hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNM người muốn chuyển mục đích sử dụng đất muốn nhận được sự chấp phép của cơ quan nhà nước cần chuẩn bị bộ hồ sơ như sau:

 • Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bước 2: Làm hồ sơ để trình ủy ban nhân dân có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển múc đích sử dụng đất

Các bạn cần phải chuẩn bị những giấy tờ sau đây:

 • Biên bản xác minh thực địa
 • Bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; bản sao báo cáo kinh tế – kỹ thuật của tổ chức sử dụng đất đối với trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình. Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai và Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đã lập khi cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc thẩm định dự án đầu tư hoặc xét duyệt dự án đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, phải cấp giấy chứng nhận đầu tư;
 • Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai và Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư và trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình.
 • Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất;
 • Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư này

==> Có thể bạn quan tâm: Download mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa mới nhất 2023

Tiếp theo cùng tìm hiểu các trường hợp khi chuyển mục đích sử dụng đất bắt buộc phải xin phép

Theo quy định tại Điều 57 Luật Đất đai 2013 những trường hợp chuyển múc đích sử dụng đất cần phải xin phép, bao gồm:

 • Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất.
 • Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở
 • Khi chuyển đất lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối
 • Khi chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm.
 • Khi chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp.
 • Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp
 • Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Như vậy, đối với những trường hợp mình đã nên trên khi bạn muốn chuyển đổi mục đích phải nhận được sự cấp phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu không bạn sẽ nhận mức phạt thích đáng. Mức phạt này chúng tôi sẽ có bài viết riêng sau nhé.

Vậy, mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất 2023 như thế nào?

Theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT  mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất là mẫu số 01, có mẫu như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

                                                                                    …, ngày….. tháng …..năm ….

ĐƠN….

Kính gửi: Ủy ban nhân dân ……………….

1. Người xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất…………………………………………………………………………………………………………..

2. Địa chỉ/trụ sở chính:…………………………………………………………………………………

3. Địa chỉ liên hệ:………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

4. Địa điểm khu đất:……………………………………………………………………………………..

5. Diện tích (m2):…………………………………………………………………………………………

6. Để sử dụng vào mục đích:…………………………………………………………………………

7. Thời hạn sử dụng:……………………………………………….…………………………

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có)……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

                                                                                                    Người làm đơn

                                                                                                 (ký và ghi rõ họ tên)

Hoặc các bạn có thể download mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất TẠI

==> Có thể bạn quan tâm: Xin cấp lại giấy khai sinh online trong năm 2023 như thế nào?

Cách điền thông tin trên đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất 2023 như thế nào?

Có thể một số người khi cầm mẫu đơn xin chuyển nhượng múc đích sử dụng đất trên tay nhưng không biết ghi thế nào cho đúng vì không có chuyên môn. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đơn giản như sau:

 • Ghi rõ đơn xin giao đất hoặc xin thuê đất hoặc xin chuyển mục đích sử dụng đất
 • Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
 • Ghi rõ họ, tên cá nhân xin sử dụng đất/cá nhân đại diện cho hộ gia đình/cá nhân đại diện cho tổ chức; ghi thông tin về cá nhân (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu…); ghi thông tin về tổ chức (Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế…)

Lưu ý: Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy chứng nhận đầu tư hoặc cấp văn bản chấp thuận đầu tư

Sau khi đã chuẩn bị xong mọi giấy tờ, điền xong thông tin thì nộp đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất 2023 ở đâu?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định nơi nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

 • Đối với hộ gia đình, cá nhân: nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường.
 • Đối với tổ chức : nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Những địa phương nào đã tổ chức bộ phận một cửa để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính thì nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa.

Trên đây là chia sẻ của Luật Sư Nguyễn Minh Hải về đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất 2023. Hy vọng đây cũng là câu trả lời mà nhiều khách hàng khác đang tìm kiếm. Nếu quý khách hàng nào còn có thắc mắc nào cần giải đáp liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được câu trả lời nhanh nhất nhé. Trân trọng!

dichvuthanhlapcongtytrongoi.com

Chat zalo
Hotline
Mục Lục