Đánh giá post

Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện được quy định tại Khoản 4, Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014: “Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này”. Theo Điều luật này thì công dân Việt Nam đủ 15 tuổi trở lên và không phải đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì được tham gia BHXH tự nguyện.

Cụ thể hơn, tại Khoản 1 Điều 8 Quyết định 595/QĐ-BHXH, những đối tượng sau đây được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện:

“1. Người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của pháp luật về BHXH, bao gồm:

1.1. Người lao động làm việc theo HĐLĐ có thời hạn dưới 03 tháng trước ngày 01/01/2018; người lao động làm việc theo HĐLĐ có thời hạn dưới 01 tháng từ ngày 01/01/2018 trở đi;

1.2. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, ấp, bản, sóc, làng, tổ dân phố, khu, khu phố;

1.3. Người lao động giúp việc gia đình;

1.4. Người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không hưởng tiền lương;

1.5. Xã viên không hưởng tiền lương, tiền công làm việc trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

1.6. Người nông dân, người lao động tự tạo việc làm bao gồm những người tự tổ chức hoạt động lao động để có thu nhập cho bản thân và gia đình;

1.7. Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về BHXH;

1.8. Người tham gia khác.”

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 2022

Khoản 1, Điều 87 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức đóng BHXH tự nguyện 2022: “Hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.”

Đối tượng Mức đóng tối thiểu 2022 (Nhà nước hỗ trợ) Mức đóng tối đa 2022 (Nhà nước hỗ trợ
Hộ nghèo 231.000 đồng/tháng 6.457.000 đồng/tháng
Hộ cận nghèo 247.500 đồng/tháng 6.473.500 đồng/tháng
Đối tượng khác 297.000 đồng/tháng 6.523.000 đồng/tháng

Mức đóng BHXH tự nguyên năm 2023 thay đổi ra sao?

Điều 10 và Điều 14 Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng của người lao động:

“Mức đóng/tháng = 22% * Mức thu nhập chọn đóng BHXH tự nguyện – Mức Nhà nước hỗ trợ đóng”.

Trong đó:

Mức thu nhập chọn đóng phải đảm bảo:

  • Thấp nhất = Mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn = 1,5 triệu đồng.
  • Cao nhất = 20 x Mức lương cơ sở.

Mức nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện theo bảng sau:

Đối tượng % hỗ trợ Số tiền hỗ trợ năm 2023 (đồng)
Hộ nghèo 30% 1.500.000 x 22% x 30% = 99.000
Hộ cận nghèo 25% 1.500.000 x 33% x 25% = 82.000
Đối tượng khác 10% 1.500.000 x 22% x 10% = 33.000

Như vậy, mức đóng BHXH tự nguyện năm 2023 của người lao động phụ thuộc vào mức thu nhập mà họ chọn đóng tuy nhiên không được thấp hơn giới hạn tối thiểu hoặc vượt quá tối đa. Mức đóng BHXH tự nguyện năm 2023 tối thiểu vẫn giống như năm 2022 nhưng mức đóng tối đa có sự thay đổi từ 01/07/2023 bởi mức lương cơ sở có sự thay đổi cũng tại thời điểm này. Cụ thể:

Mức đóng BHXH tự nguyện năm 2023 tối thiểu:

Đối tượng Mức đóng tối thiểu 2023
Hộ nghèo 231.000 đồng/tháng
Hộ cận nghèo 247.500 đồng/tháng
Đối tượng khác 297.000 đồng/tháng

Mức đóng BHXH tự nguyện năm 2023 tối đa:

Đối tượng Mức đóng tối đa đến hết 30/06/2023 Mức đóng tối đa từ 01/07/2023
Hộ nghèo 6.457.000 đồng/tháng 7.821.000 đồng/ tháng
Hộ cận nghèo 6.473.500 đồng/tháng 7.837.500 đồng/ tháng
Đối tượng khác 6.523.000 đồng/tháng 7.887.000 đồng/ tháng

Trên đây là chia sẻ của Luật Sư Nguyễn Minh Hải về mức đóng BHXH tự nguyện năm 2023. Hy vọng đây cũng là câu trả lời mà nhiều khách hàng khác đang tìm kiếm. Nếu quý khách hàng nào còn có thắc mắc nào cần giải đáp liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được câu trả lời nhanh nhất nhé. Trân trọng!

dichvuthanhlapcongtytrongoi.com

Chat zalo
Hotline
Mục Lục