5/5 - (42 bình chọn)

Thành lập công ty có người nước ngoài góp vốn ngày càng được nhiều nhà đầu tư quan tâm bởi Việt Nam hiện là môi trường lý tưởng thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Nhằm hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài hiểu rõ về thủ tục, chi phí thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Luật và kế toán Hoàng Châu sẽ hướng dẫn chi tiết dưới bài viết sau đây. 

Mục lục bài viết

Lưu ý trước khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Trước khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, bạn cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Cá nhân người nước ngoài, tổ chức, công ty nước ngoài đều có quyền thành lập công ty tại Việt Nam với sở hữu vốn từ 1 – 100% tùy thuộc vào từng lĩnh vực.
 • Điều kiện thành lập tùy thuộc vào lĩnh vực mà nhà đầu tư lựa chọn. Một số lĩnh vực có thể dễ dàng thành lập công ty tại Việt Nam là xây dựng, bất động sản, du lịch, tư vấn đầu tư, xuất nhập khẩu,…
 • Không có quy định mức tối thiểu về vốn góp của nhà đầu tư nhưng cần phù hợp với quy mô của công ty.
 • Khi góp vốn, nhà đầu tư nước ngoài phải chứng minh được năng lực tài chính thông qua một số hình thức như số dư tiền gửi, sổ tiết kiệm đối với cá nhân, báo cáo thuế, số dư tiền gửi,… đối với công ty.  Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần thì không phải cung cấp những giấy tờ này.
 • Người đại diện theo pháp luật, người quản lý phần vốn góp, giám đốc của công ty có vốn đầu tư nước ngoài có thể là người Việt Nam hoặc người nước ngoài.
 • Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn từ đầu từ 1% hoặc công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục phải thực hiện thủ tục cấp GCN đăng ký đầu tư (IRC).

Các hình thức thành lập công ty 100 vốn đầu tư nước ngoài

Có 2 hình thức thành lập công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài, gồm:

Nhà đầu tư góp vốn từ đầu

Đây là hình thức công ty mà nhà đầu tư nước ngoài góp vốn ngay từ khi bắt đầu thành lập công ty tại Việt Nam. Theo đó, nhà đầu tư có thể góp vốn từ 1 – 100% vốn điều lệ tùy thuộc vào lĩnh vực hoạt động.

Góp vốn, mua cổ phần

Với hình thức thành lập doanh nghiệp 100 vốn đầu tư nước ngoài dạng góp vốn hoặc mua cổ phần thì nhà đầu tư góp vốn vào công ty Việt Nam đã có GCN đăng ký doanh nghiệp. Nhà đầu tư góp từ 1 – 100% vốn hoặc mua cổ phần, sau đó công ty Việt Nam trở thành công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Điều kiện thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Điều kiện tiên quyết để thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam là nhà đầu tư phải có dự án, đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường theo quy định của Điều 9 của Luật đầu tư 2020 và điều kiện về chủ thể theo Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020.

Hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài gồm giấy tờ gì?

Dựa vào 1 hình thức thành lập đã đề cập ở trên mà hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài có sự khác biệt.

Hồ sơ doanh nghiệp có 100 vốn đầu tư nước ngoài khi góp vốn ngay từ đầu

Nhà đầu tư góp vốn ngay từ khi thành lập từ 1 – 100% vốn cần chuẩn bị bộ hồ sơ gồm những giấy tờ sau:

 • Đề nghị thực hiện dự án.
 • Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý:
 • Nhà đầu tư là tổ chức: Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu khác xác nhận tư cách pháp lý.
 • Nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao CMND/CCCD hoặc hộ chiếu.
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính:
 • Nhà đầu tư là tổ chức: Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ/tổ chức tài chính hoặc báo cáo tài chính 2 năm gần nhất,…
 • Nhà đầu tư là cá nhân: Sổ tiết kiệm, số dư tài khoản,…
 • Hợp đồng thuê trụ sở, giấy chứng minh quyền cho thuê trụ sở (GCN quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương).
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất.
 • Giải trình về sử dụng công nghệ (với dự án sử dụng công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao)

Hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài dạng góp vốn, mua cổ phần

Trường hợp nhà đầu tư góp vốn hoặc mua cổ phần vào công ty Việt Nam đã có GCN đăng ký doanh nghiệp thì cần chuẩn bị bộ hồ sơ gồm giấy tờ sau:

 • Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần.
 • Bản sao CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của nhà đầu tư là cá nhân.
 • Bản sao GCN thành lập hoặc giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư là tổ chức.
 • Văn bản thỏa thuận về việc góp vốn, mua cổ phần.
 • GCN quyền sử dụng đất của tổ chức nhận cổ phần, vốn góp của nhà đầu tư.

==> Có thể bạn quan tâm: Thành lập công ty con của doanh nghiệp nước ngoài uy tín nhất

Quy trình, thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài với hình thức góp vốn ngay từ đầu gồm 5 bước và với hình thức góp vốn, mua cổ phần gồm 4 bước được hướng dẫn chi tiết dưới đây.

Thủ tục thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài hình thức góp vốn ngay từ đầu

Dưới đây là hướng dẫn 5 bước thành lập công ty vốn nước ngoài hình thức góp vốn ngay từ đầu:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Bộ hồ sơ đã được Hoàng Châu thông tin chi tiết ở phần bên trên của bài viết

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh nơi công ty đặt trụ sở chính

 • Với dự án không thuộc quyết định chủ trương đầu tư: Kê khai thông tin dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia → Nộp hồ sơ cấp GCN đăng ký đầu tư trong vòng 15 ngày kể từ ngày kê khai
 • Dự án đầu tư thuộc chủ trương: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở kế hoạch và đầu tư hoặc ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế  nơi công ty đặt trụ sở chính. Tùy thuộc vào từng lĩnh vực kinh doanh của công ty mà nhà đầu tự nộp hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền phù hợp.

Bước 3: Chờ cơ quan có thẩm quyền cấp GCN đăng ký đầu tư

Trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư thẩm định, xác minh và cấp GCN đăng ký đầu tư. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc sai sót thì cơ quan có thẩm quyền ra văn bản từ chối gửi tới nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Bước 4: Chuẩn bị hồ sơ và nộp GCN đăng ký doanh nghiệp

Trường hợp nhà đầu tư góp vốn ngay từ ban đầu thì sau khi có GCN đăng ký đầu tư cần phải thực hiện thêm thủ tục xin cấp GCN đăng ký doanh nghiệp. Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty
 • Danh sách thành viên (Công ty TNHH).
 • Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài và cổ đông sáng lập (Công ty cổ phần).
 • Bản sao CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của thành viên là cá nhân.
 • Quyết định thành lập, GCN đăng ký doanh nghiệp của thành viên là tổ chức.
 • Bản sao GCN đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương với thành viên là tổ chức nước ngoài.
 • Quyết định góp vốn, danh sách người đại diện theo ủy quyền.
 • GCN đăng ký đầu tư.

Nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh nơi công ty đặt trụ sở chính.

Bước 5: Đăng bố cáo thông tin đăng ký doanh nghiệp

Sau khi nhận GCN đăng ký doanh nghiệp, công ty phải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về việc đăng ký.

Thủ tục mở công ty có vốn đầu tư nước ngoài hình thức mua cổ phần, góp vốn

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hình thức này đơn giản hơn bởi công ty đã có GCN đăng ký doanh nghiệp tại Việt Nam. Các bước thành lập như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký mua cổ phần, mua vốn góp

Hồ sơ đăng ký mua cổ phần, vốn góp đã được Hoàng Châu nêu rõ ở phần trên của bài viết.

Bước 2: Nộp hồ sơ 

 • Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký đầu tư – Sở Kế hạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.
 • Sau ngày nhận được hồ sơ, trong vòng 15 ngày Sở Kế hạch và Đầu tư thẩm định, xác minh tính hợp lệ và cấp Thông báo về việc đáp ứng đủ điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.

Bước 3: Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện mua cổ phần, vốn góp

Nhà đầu tư góp vốn trên 51% thì sẽ đầu tư góp vốn, chuyển vốn thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp mà Công ty tại Việt Nam mở.

Bước 4: Thay đổi GCN đăng ký doanh nghiệp

Hoạt động thay đổi GCN đăng ký kinh doanh sau khi nhà đầu tư góp vốn hoặc mua cổ phần nhằm xác nhận việc góp vốn, mua cổ phần này trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hồ sơ thay đổi GCN đăng ký doanh nghiệp gồm có:

 • Thông báo thay đổi nội dung.
 • Quyết định về việc thay đổi.
 • Biên bản họp về việc thay đổi.
 • Hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của đại diện pháp luật của công ty.
 • Danh sách thành viên góp vốn hoặc cổ đông là người nước ngoài;
 • Bản sao công chứng CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của nhà đầu tư là cá nhân
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà đầu tư là tổ chức.

Nhà đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh nơi công ty đặt trụ sở chính.

Chi phí thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài là bao nhiêu?

Chi phí thành lập doanh nghiệp 100 vốn đầu tư nước ngoài là bao nhiêu còn tùy thuộc vào ngành nghề kinh doanh, số vốn của dự án, các thủ tục thực hiện. Chi phí mở doanh nghiệp 100 vốn đầu tư nước ngoài sẽ bao gồm chi phí đóng cho cơ quan nhà nước và các chi phí dịch vụ cho công ty. Quý khách có thể tham khảo bảng chi phí dưới đây:

 • Ngành dịch vụ: 1.000 USD
 • Hoạt động thương mại – Xuất nhập khẩu: 1.700 USD
 • Lĩnh vực sản xuất: 2.500 USD
 • Ngành nghề kinh doanh có điều kiện: 3.000 USD
 • Dự án có vốn trên 300 tỷ: Thỏa thuận.

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty 100 vốn nước ngoài tại Hoàng Châu

Dịch vụ thành lập công ty trong đó thành lập công ty tại nước ngoài là thế mạnh của Luật và kế toán Hoàng Châu, chúng tôi luôn hoạt động với phương châm “ĐÚNG LUẬT, BẢO MẬT, TỐI ƯU”, mang tới chất lượng dịch vụ tốt nhất và hạn chế tối đa sai sót cho khách hàng. Thành lập công ty tại Hoàng Châu có những ưu điểm sau:

 • Tư vấn hoàn toàn miễn phí các vấn đề liên quan đến việc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài như tư vấn mô hình, pháp lý, phương thức thực hiện thủ tục góp vốn, quyền và nghĩa vụ của các thành viên, phương án chia lợi nhuận, xử lý nghĩa vụ phát sinh,…
 • Hoàn thành bộ hồ sơ thành lập công ty, thay mặt khách hàng thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả.
 • Hỗ trợ kê khai thuế ban đầu.
 • Chi phí tiết kiệm, trọn gói A – Z, không phát sinh chi phí.

Quý khách hàng trên toàn quốc đang tìm kiếm một đơn vị cung cấp dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài uy tín, chuyên nghiệp, nhanh chóng với giá tốt nhất thì hãy liên hệ Hoàng Châu theo thông tin dưới đây.

Hotline: 0862.662.317 (HỖ TRỢ 24/24)

dichvuthanhlapcongtytrongoi.com

Chat zalo
Hotline

Mục lục bài viết

Mục Lục