Đánh giá post

Thành lập công ty tại Hạ Long, Quảng Ninh là quy trình phức tạp với nhiều thủ tục hành chính. Đồng thời, đại đa số các chủ doanh nghiệp đều không có nhiều thời gian để thực hiện đăng ký công ty. Thấu hiểu được vấn đề đó, Hoàng Châu cung cấp dịch vụ thành lập công ty tại Hạ Long nhanh chóng, chất lượng và uy tín.

Văn bản pháp luật:

 • Luật doanh nghiệp năm 2020
 • Thông tư số 130/2017/ TT – BTC được ban hành bởi Bộ tài chính Thông tư số 02/2019/ TT – BKHĐT được bàn hành bởi Bộ kế hoạch và đầu tư ban hành

Các loại hình công ty khi thành lập công ty tại Hạ Long

Trước thực hiện thành lập công ty, chủ công ty cần lựa chọn loại hình công ty phù hợp. Đây là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quá trình phát triển của công ty sau này.

Hiện nay, tại Việt Nam có 04 loại hình công ty là: Công ty TNHH (Công ty TNHH MTV và Công ty TNHH 2TV trở lên); Công ty cổ phần; Doanh nghiệp tư nhân; Công ty hợp danh. Trong đó, mỗi loại hình đều có những ưu điểm và hạn chế như sau:

Ưu điểm Hạn chế
Công ty TNHH MTV
 • Công ty có tư cách pháp nhân nên chủ sở hữu chịu trách nhiệm hữu hạn về các nghĩa vụ tài chính của công ty.
 • Hạn chế rủi ro trong kinh doanh vì chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn dựa trên phần vốn góp cho công ty. 
 • Không thể phát hành cổ phiếu mà chỉ được phát hành trái phiếu.
 • Không thế kết nạp thêm thành viên nên khó khăn trong việc huy động vốn. 
 • Nếu chủ sở hữu muốn chuyển nhượng vốn thì phải chuyển đổi loại hình doanh công ty hoặc chuyển đổi chủ doanh nghiệp. 
Công ty TNHH 2TV trở lên
 • Là loại hình công ty phổ biến với quy mô kinh doanh vừa và nhỏ. 
 • Vì số lượng các thành viên bị giới hạn (cụ thể tối đa 50 thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên) nên dễ dàng kiểm soát, quản lý hơn so với các loại hình doanh nghiệp khác.
 • Các thành viên chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn với các khoản nợ dựa trên số vốn đã góp vào các doanh nghiệp nên ít gây rủi ro cho người góp vốn. 
 • Chế độ chuyển nhượng vốn góp của công ty TNHH được quy định chặt chẽ sẽ giúp chủ sở hữu doanh nghiệp dễ dàng quản lý số lượng các thành viên. 
 • Do công ty TNHH 2TV bị giới hạn hình thức huy động vốn góp nên khả năng huy động vốn không đa dạng bằng các loại hình công ty khác, cụ thể công ty TNHH 2TV không được phát hành cổ phiếu.
 • Ngoài ra thì công ty TNHH chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của luật hơn so với các loại hình DN như công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân.
Công ty cổ phần
 • Dễ dàng trong việc huy động vốn. 
 • Việc chuyển nhượng cổ phần tự do, ít hạn chế hơn so với các loại hình doanh nghiệp được phép phát hành cổ phần khác. 
 • Các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm dựa trên phần vốn góp. 
 • Khó khăn trong việc quản lý và điều hành do số lượng cổ đông không bị giới hạn. 
 • Có khả năng tạo nên sự xung đột giữa các cổ đông vì sự khác nhau về lợi ích. 
 • Công ty cổ phần phức tạp về cơ cấu, tổ chức nên các quy định về pháp luật cũng quy định phức tạp, khắt khe hơn. 
Công ty hợp danh
 • Công ty hợp danh được xây dựng dựa trên sự tín nhiệm của các thành viên.
 • Các thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm vô hạn tạo sự tin tưởng đối với đối tác, khách hàng. 
 • Theo quy định của luật thì thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm vô hạn chính điều này tạo ra rủi ro lớn đối với các thành viên.
 • Khả năng huy động vốn không cao bởi không thể phát hành bất kỳ loại chứng khoán, nên nếu công ty muốn huy động vốn thì có thể tăng vốn góp của các thành viên hoặc tiếp nhận thành viên mới (thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn). 
 • Cơ cấu quản lý phức tạp, vì bao gồm cả thành viên hợp danh và thành viên góp vốn với quyền và nghĩa vụ khác nhau. 
Doanh nghiệp tư nhân
 • Thủ tục góp vốn nhanh gọn, ít vướng mắc các thủ tục pháp lý. 
 • Không có sự tách bạch giữa tài sản chủ doanh nghiệp và doanh nghiệp.
 • Loại hình này buộc chủ công ty phải chịu trách nhiệm vô hạn, nếu phát sinh các rủi ro về tài chính, phá sản thì chủ doanh nghiệp phải dùng đến tài sản riêng của mình để thanh toán các khoản nợ. 

Tùy theo điều kiện và mục đích kinh doanh của công ty, trước khi thành lập công ty tại Hạ Long, chủ công nên lựa chọn loại hình công ty phù hợp với tình hình của mình.

==> Có thể bạn quan tâm: Dịch vụ thành lập công ty tại Vĩnh Long uy tín nhất hiện nay

Trình tự thành lập công ty tại Hạ Long, Quảng Ninh

Sau khi lựa chọn được loại hình công ty và các thông tin liên quan, việc thành lập công ty tại Hạ Long sẽ được dược hiện thông qua 03 phương thức: Nộp hồ sơ trực tuyến; Nộp hồ sơ online trực tuyến và Nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính. Trình tự thực hiện như sau:

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập công ty tại Hạ Long

Trước tiên, cần soạn thảo 01 (một) bộ hồ sơ đăng ký thành lập công ty. Trong đó, cần chuẩn bị những danh mục hồ sơ như sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tương ứng với loại hình công ty lựa chọn.
 • Bản sao hợp lệ giấy tờ các nhân của chủ sở hữu.
 • Bản dự thảo điều lệ công ty.
 • Giấy ủy quyền cho các nhân thực hiện đăng ký công ty tại Hạ Long
 • Các hồ sơ tương ứng với các loại hình công ty như theo bảng dưới đây:
Loại hình công ty Danh mục hồ sơ
Công ty TNHH MTV do tổ chức khác làm chủ sở hữu
 • Bản chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy phép thành lập đối với chủ sở hữu là tổ chức.
 • Bản chứng thực giấy tờ cá nhân của Người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó.
 • Bản chứng thực giấy tờ cá nhân của Chủ tịch Công ty.
 • Bản chứng thực giấy tờ cá nhân của những Người đại diện theo pháp luật của công ty.
Công ty TNHH 2 TV trở lên
 • Bản chứng thực giấy tờ cá nhân khi thành viên là cá nhân.
 • Bản chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi thành viên là tổ chức và Bản chứng thực giấy tờ cá nhân của Người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó.
 • Bản chứng thực giấy tờ cá nhân của chủ tịch Hội đồng thành viên.
 • Bản chứng thực giấy tờ cá nhân của những Người đại diện theo pháp luật của công ty.
Công ty cổ phần
 • Bản chứng thực CMND/CCC/Hộ chiếu của các cổ đông sáng lập là cá nhân.
 • Bản chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập đối với cổ đông sáng lập là tổ chức và Bản sao có chứng thực CMND/CCCC/Hộ chiếu của Người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó.
 • Bản chứng thực CMND/CCCC/Hộ chiếu của những Người đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Bản chứng thực CMND/CCCC/Hộ chiếu của Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty.
Công ty hợp danh
 • Danh sách thành viên hợp danh.
 • Bản chứng thực CMND/CCCC/Hộ chiếu đối với thành viên hợp danh.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh

Sau khi chuẩn bị và soạn thảo xong hồ sơ theo quy định, người đăng ký thành lập công ty tiến hành nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh.

Khi nộp hồ sơ, chuyên viên tiếp nhận sẽ viết biên nhận. Nếu hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong vòng 3 ngày làm việc.

Tuy nhiên, nếu hồ sơ không hợp lệ, người nộp hồ sơ cần chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ theo hướng dẫn của chuyên viên. Sau khi chỉnh sửa, người nộp hồ sơ sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thời hạn cấp trong vòng 03 ngày, tính từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Bước 3: Thực hiện các thủ tục liên quan sau khi thành lập công ty tại Hạ Long

Sau khi thành lập công ty, chủ doanh nghiệp phải thực hiện một số thủ tục liên quan như sau:

 • Lập tờ khai lệ phí môn bài.
 • Mở tài khoản ngân hàng cho công ty.
 • Mua chữ ký số để thực hiện nộp thuế qua mạng
 • Đăng ký lao động, thang lương và bảng lương.

Ngoài ra, chuyên viên pháp lý của Hoàng Châu sẽ tư vấn thêm những thủ tục cần thiết sau khi thành lập công ty tại Hạ Long.

Cơ quan tiếp nhận

Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh

==> Có thể bạn quan tâm: Đơn vị nhận dịch vụ thành lập công ty tại Bình Định uy tín nhất

Chi phí thành lập công ty tại Hạ Long, Quảng Ninh trọn gói của chúng tôi là bao nhiêu?

Hiện tại chúng tôi đang áp dụng 2 mức phí chung cho toàn quốc. Mức phí áp dụng đã bao gồm lệ phí Nhà nước và phí dịch vụ. Cam kết không phát sinh thêm.

[Gói A gói cơ bản: 1.500.000đ], bao gồm:

 1. Bộ hồ sơ thành lập Công ty
 2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 3. Tặng con dấu tròn Công ty
 4. Tặng 500 số hóa đơn điện tử
 5. Miễn phí mở tài khoản ngân hàng (được chọn số đẹp)
 6. Thiết kế 01 mẫu logo (theo yêu cầu)

[Gói B gói đầy đủ: 3.500.00đ], bao gồm:

 1. Bộ hồ sơ thành lập Công ty
 2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 3. Tặng con dấu tròn Công ty
 4. Tặng dấu chức danh của người đại diện theo pháp luật
 5. Biển Mica Công ty
 6. Tặng 1000 số hóa đơn điện tử
 7. Miễn phí mở tài khoản ngân hàng (được chọn số đẹp)
 8. Chữ ký số (3 năm)
 9. Hỗ trợ nộp tờ khai thuế môn bài
 10. Thiết kế 02 mẫu logo (theo yêu cầu)
 11. Thiết kế name card (Danh thiếp)
 12. Tư vấn bảo hộ thương hiệu
 13. Giảm 5% khi sử dụng dịch vụ tiếp theo

Dịch vụ thành lập công ty tại Hạ Long của Hoàng Châu

Với nhiều năm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ pháp lý doanh nghiệp, Hoàng Châu tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ thành lập công ty tại Hạ Long nhanh chóng, chất lượng và uy tín. Tại Hoàng Châu, chúng tôi mang đến:

 • Đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý doanh nghiệp.
 • Quy trình làm việc chuyên nghiệp, rõ ràng và minh bạch.
 • Giá dịch vụ trọn gói, hợp lý, phải chăng và phù hợp với tình hình của doanh nghiệp.

Thành lập công ty tại Hạ Long là một trong những dịch vụ pháp lý doanh nghiệp của Hoàng Châu được nhiều khách hàng tin dùng. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý chủ công ty có thêm những thông tin bổ ích cho doanh nghiệp của mình.

dichvuthanhlapcongtytrongoi.com

Chat zalo
Hotline
Mục Lục