5/5 - (5 bình chọn)

Giải thể công ty TNHH chính là thời điểm mà một doanh nghiệp tuyên bố rút khỏi thị trường Theo đó, những thủ tục giải thể được quy định rõ trong Luật Doanh Nghiệp 2020 nhằm điều chỉnh các mối quan hệ phát sinh giữa doanh nghiệp và các chủ thể khác trong hoạt động kinh doanh. Vậy thủ tục giải thể công ty TNHH gồm những bước nào? Chủ doanh nghiệp cần chuẩn bị những giấy tờ gì để tiến hành giải thể công ty? Tất cả sẽ được trả lời trong bài viết dưới đây của Luật Hoàng Châu.

Điều kiện để giải thể công ty TNHH là gì?

Theo điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

 • Công ty không có quyết định gia hạn kinh doanh sau khi đã kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong điều lệ công ty
 • Công ty tiến hành giải thể theo quyết định hoặc nghị quyết của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu công ty, hội đồng thành viên đối với công ty TNHH.
 • Trong thời hạn 6 tháng tục, công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu nhưng vẫn không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
 • Trường hợp công ty bị thu hồi giấy chứng nhận doanh nghiệp trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có những quy định khác.
 • Doanh nghiệp chỉ được phép giải thể khi đã thanh toán hết các nghĩa vụ tài sản cũng như các khoản nợ khác. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng không liên quan đến quá trình giải quyết tranh chấp tại tòa án hoặc có liên quan đến các vụ kiện tụng.

Thủ tục giải thể công ty TNHH gồm những bước nào?

Bước 1: Trước khi đưa ra quyết định giải thể thì doanh nghiệp cần tổ chức họp để thông qua quyết định đối với các thành viên góp vốn, trong đó có chủ sở hữu của công ty TNHH 1 thành viên, hội đồng thành viên với trường hợp công ty TNHH từ 2 thành viên trở lên.

Theo đó, buổi họp này thể hiện được sự nhất trí của các thành viên trong công ty nhất trí về lý do giải thể, thủ tục thanh lý hợp đồng, thời hạn thanh toán các khoản nợ cũng như xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động.

Trong quyết định giải thể doanh nghiệp cần có các nội dung chính sau đây:

 • Địa chỉ trụ sở doanh nghiệp, tên công ty
 • Lý do giải thể của công ty
 • Thủ tục thanh lý hợp đồng cũng như thanh toán các khoản nợ khác của doanh nghiệp, thời hạn thanh lý hợp đồng và thanh toán nợ không vượt quá 6 tháng từ ngày có quyết định giải thể.
 • Đề xuất những phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động
 • Họ tên và chữ ký của người đại diện doanh nghiệp theo pháp luật.

Bước 2: Công khai quyết định giải thể công ty TNHH bằng thông báo cụ thể

Sau khi hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu doanh nghiệp thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp thì người đứng đầu doanh nghiệp cần thông báo cho những người có quyền và lợi ích liên quan đến công ty biết về quyết định giải thể.

Với trường hợp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán kịp thì trong quyết định giải thể cũng cần đề cập đến phương án giải quyết đối với các chủ nợ. Bên cạnh đó trong thông báo cũng cần có địa chỉ chủ nợ, tên, số nợ cũng như phương thức thanh toán hoặc thời hạn giải quyết các khiếu nại của chủ nợ.

Bước 3: Thanh toán các khoản nợ của công ty cũng như thanh lý các loại tài sản

Theo đó, hội đồng thành viên hoặc chủ doanh nghiệp sẽ là những người đứng ra thanh lý tài sản của doanh nghiệp cũng như giải quyết các khoản nợ còn tồn đọng.

Theo đó, các khoản nợ sẽ được thanh toán theo trình tự sau:

 • Các khoản nợ lương sẽ được thanh toán trước sau đó đến các khoản trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, quyền lợi khác của người lao động theo như các điều khoản đã ký kết trong hợp đồng lao động từ trước đó.
 • Các khoản nợ thuế sẽ được thanh toán sau đó và cuối cùng mới thanh toán đến các khoản nợ khác.

Sau khi đã thanh toán hết tất cả các khoản nợ, phần còn lại sẽ được chia cho hội đồng thành viên hoặc cổ đông của công ty theo như cam kết góp vốn ban đầu.

Bước 4: Doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ giải thể công ty TNHH

 • Đầu tiên, doanh nghiệp cần nộp hồ sơ giải thể tới cơ quan Hải quan để được xác nhận nghĩa vụ Hải quan
 • Tiếp đến, công ty tiến hành nộp hồ sơ giải thể đến cơ quan Thuế để đóng cửa mã số thuế sau khi đã có kết quả xác nhận của cơ quan Hải quan
 • Thứ ba, sau khi cơ quan Thuế đã tiến hành đóng mã số thuế thì doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp

Thời hạn giải quyết:

 • Theo đó, phòng đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông tin về việc đăng ký giải thể doanh nghiệp cho cơ quan thuế trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày nhận được thông tin.
 • Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, phòng kinh doanh sẽ tiến hành chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sang trạng thái giải thể trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký kinh doanh
 • Với trường hợp hồ sơ giải thể công ty không chính xác thì chủ sở hữu công ty phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán những số nợ chưa nộp cũng như quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết. Bên cạnh đó, chủ doanh nghiệp cũng cần chịu trách nhiệm cá nhân cũng như những hệ quả phát sinh trong thời hạn 5 năm từ ngày nộp hồ sơ giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

==> Có thể bạn quan tâm: Chi phí thành lập công ty tnhh trọn gói, giá rẻ không phát sinh

Hồ sơ, thủ tục giải thể công ty tnhh gồm những loại giấy tờ nào?

 • Thông báo giải thể doanh nghiệp sau khi họp thống nhất với hội đồng thành viên và chủ sở hữu doanh nghiệp
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp, số nợ đã thanh toán cũng như danh sách của chủ nợ. Các khoản nợ bao gồm nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, nợ thuế, nợ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động khi doanh nghiệp quyết định giải thể
 • Giấy biên nhận về việc tiến hành công bố quyết định giải thể
 • Xác nhận về việc đóng tài khoản ngân hàng
 • Giấy đăng ký kinh doanh bản gốc của doanh nghiệp
 • Giấy đăng ký mẫu dấu bản gốc của công ty
 • Dấu pháp nhân theo quy định của công ty
 • Tiến hành chấm dứt các hoạt động đối với các văn phòng đại diện, chi nhánh hoặc địa điểm của công ty
 • Hồ sơ giải thể công ty (Bộ hồ sơ này, Luật Hoàng Châu có thể tiến hành soạn thảo và cung cấp cho doanh nghiệp dựa trên các thông tin mà doanh nghiệp đã cung cấp từ trước đó.

Dịch vụ giải thể công ty TNHH tại Luật Hoàng Châu

Đối với dịch vụ giải thể công ty TNHH, Luật Hoàng Châu tư vấn những nội dung nào?

 • Theo đó, Chúng tôi sẽ tiến hành tiếp nhận thông tin từ doanh nghiệp sau đó trực tiếp tư vấn hồ sơ cũng như thủ tục giải thể công ty TNHH
 • Sau khi nắm rõ các thông tin, nhân viên của Luật Hoàng Châu sẽ tiến hành nghiên cứu hồ sơ giải thể của công ty TNHH 2 thành viên
 • Tiếp đến, các chuyên viên tư vấn của Hoàng Châu sẽ soạn thảo hồ sơ giải thể công ty TNHH và gửi cho khách hàng
 • Tiến hành nộp hồ sơ giải thể của công ty TNHH 2 thành viên cho cơ quan có thẩm quyền
 • Nhân viên tại Luật Hoàng Châu sẽ trực tiếp theo dõi hồ sơ để xử lý các yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền.

Chi phí dịch vụ làm thủ tục giải thể công ty tnhh của Hoàng Châu là bao nhiêu?

 • Trường hợp doanh nghiệp đã hoàn tất nghĩa vụ Thuế tại cơ quan Thuế quản lý như (đã hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế, đã hoàn thành nghĩa vụ thuế tại cơ quan thuế quản lý, đã có phiếu chuyển hoặc thông báo hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế) phí của chúng tôi là 1.500.000đ.
 • Trường hợp doanh nghiệp không phát sinh (không phát sinh thuế đầu ra – đầu vào, chưa phát hành hóa đơn hoặc đã phát hành nhưng chưa sử dụng, đã có người làm kế toán, báo cáo thuế, quyết toán thuế hằng năm) phí của chúng tôi là 3.000.000đ.
 • Trường hợp doanh nghiệp có phát sinh doanh thu (có phát hành và sử dụng hóa đơn GTGT, có phát sinh thuế đầu vào nhưng không phát sinh thuế đầu ra, có phát sinh cả thuế đầu ra lẫn đầu vào, còn nghĩa vụ với các bên liên quan chưa xử lý…) đối với trường hợp này chúng tôi sẽ tùy theo trường hợp để báo giá cho phù hợp. Nếu công ty bạn thuộc trường hợp này gọi ngay hotline của chúng tôi nhé.

Trên đây là chia sẻ của Luật Sư Nguyễn Minh Hải về hồ sơ, thủ tục giải thể công ty tnhh. Hy vọng đây cũng là câu trả lời mà nhiều khách hàng khác đang tìm kiếm. Nếu quý khách hàng nào còn có thắc mắc nào cần giải đáp liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được câu trả lời nhanh nhất nhé. Trân trọng!

Chat zalo
Hotline
Mục Lục