Trong quá trình hoạt động và phát triển, không ít công ty trách nhiệm hữu hạn (công ty TNHH) có nhu cầu tăng hoặc giảm vốn điều lệ để phù hợp với sự phát triển thực tế của công ty. Vậy thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH như thế nào, cần có giấy tờ gì? Hoàng Châu sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn thông qua bài viết dưới đây, hãy cùng chúng tôi theo dõi nhé!

Các trường hợp giảm vốn điều lệ công ty TNHH

Trước khi tìm hiểu chi tiết thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH thì hãy bạn cần biết rõ đâu là trường hợp được giảm vốn điều lệ trong loại hình công ty này. 

Công ty TNHH bao gồm cả công ty TNHH 1 thành viên và công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Pháp luật hiện hành quy định khác nhau về các trường hợp giảm vốn điều lệ của công ty TNHH 1 thành viên và công ty TNHH 2 thành viên. Cụ thể như sau:

Công ty TNHH 1 thành viên

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 87 Luật Doanh nghiệp 2020, các trường hợp giảm vốn điều lệ trong công ty TNHH 1 thành viên gồm:

 • Hoàn trả 1 phần vốn góp cho chủ sở hữu công ty khi đáp ứng 2 điều kiện:
 • Công ty hoạt động liên tục 2 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập. 
 • Đảm bảo thanh toán đủ nghĩa vụ tài sản và các khoản nợ khác sau khi đã hoàn trả phần vốn góp cho chủ sở hữu.
 • Chủ sở hữu không góp đủ vốn theo quy định: Trong vòng 90 ngày kể từ khi cấp GCN đăng ký kinh doanh, chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên phải góp đủ vốn. Khi hết thời hạn này mà chủ sở hữu vẫn không góp đủ vốn thì công ty phải thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH.

Công ty TNHH 2 thành viên

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên chỉ có thể giảm vốn điều lệ trong các trường hợp sau:

 • Hoàn trả vốn góp cho các thành viên khi đáp ứng 2 điều kiện:
 • Công ty hoạt động kinh doanh liên tục 2 năm trở lên.
 • Đảm bảo thanh toán đủ nghĩa vụ tài sản và khoản nợ sau khi hoàn trả vốn góp cho các thành viên.
 • Mua lại phần vốn góp: Thành viên công ty TNHH 2 thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình nếu không tán thành quyết định hoặc nghị quyết của Hội đồng thành viên trong 3 trường hợp sau:
 • Tổ chức lại công ty.
 • Sửa đổi, bổ sung nội dung trong điều lệ liên quan tới quyền, nghĩa vụ của thành viên, hội đồng thành viên.
 • Trường hợp khác theo điều lệ quy định.
 • Thành viên công ty chưa góp đủ số vốn đã cam kết. 

Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty TNHH

Trước khi thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH thì công ty cần chuẩn bị bộ hồ sơ đầy đủ giấy tờ. 

Công ty TNHH 1 thành viên

Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên gồm có:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Quyết định, nghị quyết của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi vốn.
 • Bản sao GCN đăng ký doanh nghiệp.
 • Cam kết của chủ sở hữu về việc đảm bảo đủ vốn góp hoặc tài sản để thanh toán nợ và các nghĩa vụ tài sản khác.
 • Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục.
 • Bản sao có chứng thực CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền.

Công ty TNHH 2 thành viên

Hồ sơ cần chuẩn bị khi giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

 • Thông báo giảm vốn điều lệ có chữ ký của người đại diện theo pháp luật.
 • Quyết định của Hội đồng thành viên về việc giảm vốn điều lệ.
 • Bản sao biên bản họp về việc giảm vốn có chữ ký của các thành viên dự họp.
 • Danh sách thành viên công ty sau khi giảm vốn.
 • Báo cáo tài chính kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn
 • Bản cam kết đảm bảo thanh toán đủ nghĩa vụ tài sản và khoản nợ sau khi giảm vốn.
 • Bản sao GCN đăng ký kinh doanh.
 • Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục.
 • Bản sao có chứng thực CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền.

==>> Có thể bạn quan tâm: Tỷ lệ góp vốn công ty tnhh 2 thành viên quy định thế nào?

Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH

Các bước thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH có sự khác nhau giữa loại hình công ty 1 thành viên và 2 thành viên trở lên. Cụ thể: 

Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên gồm 4 bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Công ty chuẩn bị bộ hồ sơ gồm các giấy tờ đã đề cập ở trên.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Người được ủy quyền nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện tới Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.

Bước 3: Chờ cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư có trách nhiệm tiếp nhận, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ. 

 • Nếu hồ sơ hợp lệ thì thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ cho công ty. 
 • Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung thì Phòng đăng ký kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản, đồng thời hướng dẫn công ty sửa đổi, bổ sung sao cho hồ sơ hợp lệ.

Bước 4: Nhận kết quả

Phòng đăng ký kinh doanh cấp GCN đăng ký kinh doanh mới có nội dung thay đổi vốn điều lệ. Người được ủy quyền đến Phòng đăng ký kinh doanh để nhận GCN đăng ký kinh doanh mới và phải cập nhật thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Sau khi đã hoàn tất thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên, đã được cấp GCN đăng ký kinh doanh mới thì công ty phải thực hiện thủ tục kê khai thuế vì giảm vốn điều lệ sẽ làm giảm thuế môn bài mà công ty phải nộp. Khi này, công ty phải nộp tờ khai bổ sung, điều chỉnh thông tin đăng ký thuế và nộp tờ khai thuế môn bài bổ sung trong kỳ thuế của năm liền kề.

Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên

Tương tự với thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên, giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên gồm 4 bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên bao gồm những giấy tờ đã được chúng tôi đề cập ở trên.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Người được ủy quyền nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện tới Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.

Bước 3: Chờ cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Phòng đăng ký kinh doanh có trách nhiệm tiếp nhận, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp giấy biên nhận.

 • Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ thì Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy biên nhận.
 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cần bổ sung, sửa đổi thì Phòng đăng ký kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản, đồng thời hướng dẫn công ty bổ sung, sửa đổi sao cho hồ sơ hợp lệ.

Bước 4: Nhận kết quả

Người được ủy quyền tới Phòng đăng ký kinh doanh nhận GCN đăng ký kinh doanh mới có nội dung đã thay đổi vốn điều lệ hoặc công ty nhận qua đường bưu điện. Cùng với đó, công ty phải cập nhật thông tin thay đổi nội dung GCN đăng ký kinh doanh trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Dịch vụ giảm vốn điều lệ công ty TNHH nhanh, gọn, giá rẻ trọn gói tại Hoàng Châu

Trong quá trình tìm hiểu cũng như thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH, không ít khách hàng gặp phải khó khăn như không hiểu rõ các quy định của pháp luật, không có thời gian tự mình thực hiện thủ tục,… Hãy đến với Hoàng Châu để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể. Chúng tôi sẽ thực hiện các công việc sau:

 • Hỗ trợ quý khách xem xét các trường hợp giảm vốn điều lệ.
 • Tư vấn có nên thực hiện thủ tục này trên thực tế hay không, tránh trường hợp ảnh hưởng tới sự phát triển của công ty trong tương lai.
 • Tư vấn hồ sơ, thủ tục cần thiết để có thể thực hiện thành công trên thực tế.
 • Tư vấn các dịch vụ pháp lý cũng như các vấn đề khác phát sinh trong quá trình đi vào hoạt động sản xuất và kinh doanh sau đó.
 • Thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục thay đổi nội dung GCN đăng ký kinh doanh.
 • Cam kết bảo mật thông tin.

Quý khách hàng trên toàn quốc đang tìm kiếm một đơn vị cung cấp dịch vụ thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH uy tín, chuyên nghiệp, báo giá trọn gói, không phát sinh chi phí thì hãy liên hệ chúng tôi theo thông tin dưới đây:

Hotline: 0862.662.317 (HỖ TRỢ 24/24)

Chat zalo
Hotline
Mục Lục