Dịch vụ thành thành lập công ty trọn gói của Đức Khôi đưa ra với mức phí cạnh tranh và minh bạch. Chúng tôi hiện tại áp dụng 2 gói chính, 2 gói này của chúng tôi đã bao gồm chi phí phải nộp cho nhà nước và chi phí thực hiện dịch dịch vụ của chúng tôi. Cam kết không phát sinh bất kỳ khoản nào!